top of page

POLITIKA PRIVATNOSTI: UČLANJIVANJE U ARTIZANAT

Datum stupanja na snagu: 13. travnja 2022. godine

Ova politika privatnosti opisuje kako ArtiZanat skuplja i raspolaže vašim osobnim podacima kada se učlanjujete u udrugu. Ova politika privatnosti opisuje vaša prava i kako ste zaštićeni pod zakonima o privatnosti.

I.

Prilikom učlanjenja u udrugu ArtiZanat, članovi su dužni priopćiti svoje osobno ime, OIB i datum rođenja koji se potom bilježe na Popisu članova udruge Artizanat do završetka članstva ili istupa člana iz udruge. Sva tri elementa su zakonska obaveza propisana stavkom 4. člankom 12. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19) te način obrade podataka nije na nikakav način širi od onog kakav je nužan zbog zakonske obveze.

II.

Svrha sakupljanja navedenih podataka je isključivo ispunjenje zakonske obveze. Osobni podaci nisu podložni nikakvoj obradi osim zapisivanja u digitalnom obliku. Neće se koristiti za nikakve druge svrhe. Sukladno stavku 5. članku 12. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17, 98/19), Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev. Uz taj izuzetak, pristup Popisu članova nije omogućen nikakvim trećim stranama.

III.

Navedeni podaci prikupljaju se putem obrasca prikazanog na internetskom mjestu udruge ArtiZanat, na servisu Jotform kojeg vodi Jotform, Inc., 4 Embarcadero Center, Suite 780, San Francisco, Kalifornija, 94111, Sjedinjene Američke Države, TIN: 46-5729519. Nakon priopćenja, ukoliko su svi Statutom propisani uvjeti ispunjeni, članovi Predsjedništva prvom prilikom uvrštavaju ispitanika na Popis članova. Popis članova vodi se u datoteci formata .xlsx spremljenoj na Google Drive računu udruge ArtiZanat. Račun je zaštićen lozinkom poznatom samo članovima Predsjedništva udruge. Izmjenom bilo koje od tih pozicija, mijenja se i lozinka. PDF kopija svakog zahtjeva se sprema na Google Drive račun udruge ArtiZanat kao dokaz zahtjeva za upisom svakog člana, a skup informacija koje čine zahtjev se potom briše sa servisa Jotform i Jotform, Inc. gubi pristup navedenim podacima.

IV.

Članovi četvrte kategorije udruge temeljem Statuta ArtiZanata imaju mogućnost i obvezu sudjelovanja na sjednicama Skupštine udruge. Sukladno ustanovljenoj demokratskoj praksi, zahtjevima Gradskog ureda za opću upravu Grada Zagreba u čijoj su nadležnosti udruge sa sjedištem u Gradu Zagrebu i odredbama Statuta ArtiZanata, za svaku sjednicu Skupštine sastavlja se zapisnik. Zapisnici sjednica pohranjuju se u oblaku, na Google Drive računu udruge. Sjednice se uz pristanak najmanje 65% prisutnih članova mogu zvukovno snimati radi lakšeg i vjernijeg sastavljanja zapisnika. U tom slučaju, zvučni zapis se trajno briše odmah nakon sastavljanja zapisnika. Uvid u zapisnike imaju samo članovi četvrte kategorije, članovi Predsjedništva udruge i nadležna tijela. Zapisnici sa redovnih sjednica Skupštine, sjednica na kojima se mijenja Statut ili onih na kojima se izabiru osobe ovlaštene za zastupanje, bez odgađanja se dostavljaju Gradskom uredu za opću upravu kao obveza za provođenje upisa promjene u registar udruga.

V.

Mjere zaštite privatnosti koje koriste tvrtke Jotform, Inc. i Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države, TIN: 13-3870996 mogu se pročitati ovdje i ovdje.

VI.

U slučaju napada na privatnost udruge kojim bi bili ugroženi prikupljeni osobni podaci, svi ispitanici će odmah biti obavješteni o vrsti i obimu ugroze privatnosti te će se na rješavanju prekršaja i obnovi privatnosti raditi prioritetno, po potrebi u suradnji sa nadležnim organima vlasti.

VII.

Voditelj obrade je udruga ArtiZanat, Maksimirska cesta 68, Zagreb, OIB: 94101724469. Adresa elektroničke pošte kojom je moguće kontaktirati nekog od zastupnika je artizanat@artizanat.hr. Odgovorna osoba u voditelju obrade su članovi Predsjedništva, trenutno Viktor Mršić i Marta Raljević, s kojima se može stupiti u kontakt preko adrese elektroničke pošte smolacovjece@gmail.com i crnaocica@gmail.com ili broja mobilnog telefona 0955372582.

VIII.

Imate neporecivo pravo da se od voditelja obrade zatraži pristup osobnim podacima i ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade koji se odnose na vas ili pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka. No, u slučaju da zakonske odredbe nije moguće nastaviti provoditi uz brisanje ili ograničavanje uporabe podataka, takav postupak mora podrazumijevati i istupanje iz članstva u udruzi. Također, imate neporecivo pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

IX.

Pružanje ovih osobnih podataka je zakonska obaveza. U slučaju da ih odbijete dati, nismo u mogućnosti provesti vaš upis u Popis članova udruge ArtiZanat.

bottom of page