top of page

O UDRUZI ARTIZANAT

ArtiZanat je grassroots inicijativa koja okuplja male obrtnike, umjetnike i kreativce, a koju bismo mogli opisati kao nešto što se kuhalo godinama i počelo pretvarati u stvarnost početkom 2022. Nakon malog, ali glasnog booma koji su kreativne djelatnosti doživjele tijekom pandemije Covida-19 te posljedica koje su uslijedile, prijelaz iz 2021. u 2022. bio je ključna točka kad je potreba za udruživanjem i solidarnošću među članovima kreativne zajednice postala prejaka da bi se ignorirala. Pra-ArtiZanat započeo je kao skup online grupa na društvenim mrežama u koje su kreativci ulazili kako bi dijelili savjete i ujedinili se za fer uvjete na manifestacijama na kojima sudjeluju. Kad je jedna takva zajednica postala dovoljno velika i sveobuhvatna da je mogla početi govoriti u ime kreativnih zanata općenito - rodila se ova udruga, formalno upisana u registar udruga 13. travnja 2022. godine, s OIB-om 94101724469.

Naš program proizlazi iz gore opisanih uvjeta u kojima smo nastali. Primarna misija udruge je popularizacija obrtništva te poboljšanje tržišnih uvjeta za obavljanje kreativnih djelatnosti, djelomično kroz dizanje javne svijesti o važnosti i prednostima male proizvodnje, a velikim dijelom kroz zagovaranje boljih, odnosno održivih poslovnih uvjeta za obrtnike u okviru hrvatskog zakonodavstva i poreznog sustava. Želimo pravila igre u kojima se politika ne namiruje nauštrb osnovnih prava sitnih obrtnika pod izlikom financijske nužnosti.

Osim toga, ArtiZanat je posvećen i pitanju prirodne održivosti, koje neizbježno dolazi u fokus našeg djelovanja s obzirom na to da se naše djelatnosti po naravi kose s masovnom proizvodnjom i velikom industrijom. Zato i podizanje svijesti o poslovnim praksama koje štete okolišu i doprinose propadanju egzistencijalne održivosti boravka na Zemlji vidimo kao dio svoje misije te isto postižemo svojim redovnim djelovanjem, ali i predavanjima i obraćanjima javnosti kojima skrećemo pažnju na ove probleme.

Napokon, treća važna odrednica našeg programa je inkluzivnost. Smatramo da aktivnosti bilo koje zajednice, pa tako i kreativne, moraju uključivati sve društvene skupine. Zato smo i u svim svojim aktivnostima angažirani oko osiguravanja pristupačnosti i uključivanja najrazličitijih, a posebno osjetljivih društvenih skupina.

 

Glavni dugoročni cilj udruge jest osigurati stalni, fizički prostor u kojemu bismo svoje izložbene sajmove mogli redovito održavati, i u kojemu bi naši članovi mogli održavati radionice, edukacije, susrete i druge aktivnosti otvorene javnosti. Po ovom cilju povezani smo s ostalim inicijativama osnovanima s ciljem urbane obnove i revitalizacije grada. Kao udruzi sa sjedištem u Zagrebu, takvo djelovanje nam je od posebnog značaja još od potresa koji je pogodio Zagreb 22. ožujka 2020. godine i čije posljedice do danas nisu sanirane. Stvaranjem našeg "Kreativnog boravka" u ruiniranom centru Zagreba voljeli bismo doprinijeti općem zdravlju i ljepšoj svakodnevici naših građana kao i imidžu našega grada.

Neke od akata važnijih za funkcioniranje udruge možete preuzeti kroz poveznice na dnu ove stranice, a stranica našeg upisa u registar udruga dostupna je na ovom linku.

AKTIVNOSTI UDRUGE

STATUT UDRUGE

Temeljni i najvažniji dokument koji uređuje funkcioniranje udruge.

OBRAZAC SUGLASNOSTI ZA UČLANJIVANJE

Obrazac obaveznog priloga uz prijavu za članove u dobi od 14 do 17 godina.

IZJAVA O UČLANJIVANJU

Obrazac obaveznog priloga uz prijavu za članove mlađe od 14 godina.

OBRAZAC PUNOMOĆI

Ukoliko učlanjujete pravnu osobu u ArtiZanat, a htjeli biste da ju unutar udruge predstavlja osoba različite od osobe koja je kao zastupnik upisana u nadležni registar, potrebno je priložiti dokaz o pravu za zastupanje uz zahtjev za upis u popis članova. Ovdje možete preuzeti obrazac punomoći koji ispunjen može služiti kao dokaz za trgovačka društva. U slučaju da se radi o nekom drugom pravnom obliku (udruga ili zadruga), potrebno je složiti novi dokument ili odgovarajuće prilagoditi obrazac koji se nalazi ovdje.

bottom of page